http://www.whollymedical.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

โปรแกรมสุขภาพ

เกร็ดความรู้ดีๆ

Q&A

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อเรา

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ

         การตรวจสุขภาพเพื่อดูความสมบูรณ์ ของร่างกาย ค้นหาความผิดปกติที่ช่วยลด ปัญหาที่จะนำไปสู่การสูญเสียทั้งทางด้านสุขอนามัยและกระทบทางด้านเศรษฐกิจ
         โปรแกรมตรวจสุขภาพของ Wholly Medical Center สามารถตรวจสุขภาพประเมินร่างกายของท่านได้อย่างละเอียดตามแนวของแพทย์องค์รวม คือ ตรวจทุกระบบพร้อมกัน แม้สภาพความเสื่อมที่ยังไม่แสดงอาการของโรค เพื่อผลการวินิจฉัยที่ถูกต้อง ตรงสภาพความเป็นจริงของร่างกาย เพื่อการวางแผนการรักษาที่เหมาะสมและทันท่วงที
ประกอบไปด้วย  

  

1. โปรแกรมตรวจสุขภาพ Live Blood Analysis

        


โปรแกรม ตรวจสุขภาพโปรแกรมนี้จะมีการตรวจวิเคราะห์ส่วนประกอบของเม็ดเลือด เพื่อดูลักษณะเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว น้ำเลือด รวมทั้งสิ่งผิดปกติในเลือด ซึ่งบ่งบอกถึงสภาวะที่แท้จริงของร่างกายโดยผลการวิเคราะห์จะแสดงความสมบูรณ์ ของเม็ดเลือดให้ทราบทันที ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ อาทิ สารตกค้างในเลือด สารพิษโลหะหนัก ซึ่งช่วยในการประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรค และความเสื่อมต่างๆของร่างกาย เพื่อนำไปสู่การฟื้นฟูและการรักษาที่ถูกวิธี


2. โปรแกรมตรวจสุขภาพ Physical Examination

   


 โปรแกรม ตรวจสุขภาพโปรแกรม Physical Examination คือการตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ ร่วมกับการประเมินปัจจัยต่างๆ อาทิ น้ำหนัก ส่วนสูง ความดันโลหิต ผลตรวจ Live Blood Analysis เพื่อนำมาสู่การสรุปและประเมินปัญหาสุขภาพ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลรักษาและการปฏิบัติตัวที่ถูกต้องโดยแพทย์ หากพบสิ่งผิดปกติ แพทย์จะแนะนำและวางแผนโปรแกรมการรักษาสำหรับเฉพาะบุคคล

3. โปรแกรมตรวจหาความเสี่ยงของการเกิดโรคทางพันธุกรรม Gene Test

    


      เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อวางแผนสุขภาพ  ตั้งแต่ปี1992 เป็นต้นมาการตรวจยีนได้มีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทั้งในแง่เทคนิคการตรวจความแม่นยำของผลและความถูกต้องในการทำนายเพื่อใช้วางแผนสุขภาพของผู้เข้ารับบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

      ยีน คือส่วนหนึ่งของโครโมโซมหรือส่วนหนึ่งของสายดีเอ็นเอ (DNA segment) ที่สามารถถอดรหัส (Transcription) ได้เป็นเอ็มอาร์เอ็นเอ(mRNA) แล้วนำเอ็มอาร์เอ็นเอที่ได้มาแปลรหัส (Translation) เป็นสายโพลีเปปไทด์ (Polypeptide) หนึ่งสายอีกที ยีนปรากฏอยู่บนโครโมโซม โดยโครโมโซมประกอบด้วยดีเอ็นเอซึ่งทำหน้าที่กำหนดลักษณะทางพันธุกรรมต่างๆของสิ่งมีชีวิต ยีนจะถูกถ่ายทอดจากสิ่งมีชีวิตรุ่นก่อนหน้าสู่ลูกหลาน มีหน้าที่ควบคุมกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทั่วๆไปทางชีวเคมีภายในเซลไปจนถึงลักษณะปรากฏที่พบเห็นหรือสังเกตได้ด้วยตาเช่น รูปร่างหน้าตา สีผม สีของตาดำ ความสูง เป็นต้น                                                                    

   
บทบาทของยีนกับการทำนายสุขภาพ                                                                                                          

      ปัจจุบันความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับอิทธิพลของยีน ในการควบคุมลักษณะต่างๆรวมทั้งกระบวนการทางชีวเคมีและการเกิดโรคบางอย่างได้ก้าวหน้าไปมาก จนสามารถบอกถึงความสัมพันธ์ของยีนกับโรคบางชนิดเช่น ดาวน์ซินโดรม หรือ ภาวะเลือดไหลไม่หยุด หรือไหลหยุดยาก (Hemophilia) หรือแม้แต่การบริหารสารอาหาร วิตามินบางชนิด ที่จำเป็นต่อร่างกาย เช่น วิตามินซี วิตามินดี  โคเอนไซม์  คิว10รวมถึงโรคเรื้อรังและไม่เรื้อรังบางชนิด เช่น โรคอ้วน โรคเบาหวาน โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคมะเร็งบางชนิด ล้วนถูกควบคุมด้วยยีนเฉพาะทั้งสิ้น

      การตรวจหาความเสี่ยงของการเกิดโรคทางพันธุกรรม (Gene Test) คือการตรวจหน่วยพันธุกรรมที่สัมพันธ์กับปฏิกิริยาชีวเคมีและโรคบางโรค ที่สะดวก ปลอดภัย แม่นยำ ด้วยการเก็บตัวอย่างเซลล์จากเยื่อบุกระพุ้งแก้ม และส่งไปตรวจที่ต่างประเทศ ผลที่ได้รับ จะช่วยในการวางแผนดูแลสุขภาพ การเฝ้าระวังและการป้องกันโรคบางชนิดที่เกี่ยวข้องกับยีนได้อย่างถูกต้อง ละเอียดและมีประสิทธิภาพ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจะสรุปผลทั้งในส่วนข้อด้อยและข้อเด่นของยีนในร่างกายของผู้เข้ารับบริการและให้คำแนะนำที่ครอบคลุมต่อไป


4. โปรแกรมตรวจสุขภาพ Blood Testมีการตรวจสอบวิเคราะห์ ดังนี้

4.1 ตรวจสารบ่งชี้มะเร็ง 12 รายการ ได้แก่ ลำไส้ ตับ ตับอ่อน กระเพาะอาหาร หลอดอาหาร ปอด ทวารหนัก
รังไข่  อัณฑะ เต้านม มดลูก ไทรอยด์

4.2 ตรวจความสามารถในการทำลายเซลล์มะเร็งของร่างกาย (Natural Cytotoxic Activity)

จะดีกว่าไหมถ้าหากเราสามารถรู้อนาคตได้ อนาคตของเซลล์ภายในร่างกายเราที่ คาดการณ์เองไม่ได้

"ตรวจก่อน  รู้ก่อน  ป้องกันก่อน  เพื่ออนาคตที่คุณกำหนดได้ด้วยตัวคุณเอง"

        ป้องกัน  “ มะเร็ง” ด้วยเทคโนโลยีการตรวจความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งได้อย่างแม่นยำโดยอาศัยการตรวจความสามารถในการทำลายเซลล์มะเร็งของร่างกายเรา ที่เรียกว่า Natural cytotoxicity ซึ่งเป็นการตรวจที่ต้องอาศัยนักวิจัยที่มีความชำนาญอย่างสูงเท่านั้น

ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงในด้าน Biotechnology เรามีความภาคภูมิใจที่ได้ค้นคว้าวิจัยเรื่อง เซลล์บำบัด ร่วมกับทีมนักวิจัยที่มีชื่อเสียงจากประเทศญี่ปุ่น ทำให้ปัจจุบัน เราสามารถเพิ่มระดับ Natural cytotoxicity  ให้กับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งได้อย่างเห็นผล ดังกราฟแสดงชนิดของมะเร็ง และจำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการรักษากว่า 500 คน โดยเข้าสู่ Immuno Booster Program by Natural Killer Cells

จากกราฟเห็นว่า เราพบผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งตับอ่อนมากที่สุด รองมาคือมะเร็งปอด,มะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งตับตามลำดับ

        ” เราพร้อมให้คำปรึกษา และวางแผนการรักษาในทุกขั้นตอนอย่างละเอียด

4.3 ตรวจภูมิแพ้แอบแฝง 222  ชนิด  (IgG)

        เป็นอาการแพ้ที่จะแสดงออกมาหลังรับประทานอาหารโดยใช้เวลานานกว่าการแพ้แบบเฉียบพลัน คือเป็นชั่วโมง หรือ 2-3 วันกว่าจะมีอาการ อาการจะเกิดขึ้นได้กับอวัยวะและเนื้อเยื่อทุกส่วนของร่างกายและเกิดอาการแพ้ได้หลายระบบ เป็นสาเหตุของโรคจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นสาเหตุของความเจ็บป่วยมากมายที่เราไม่เคยรู้ รักษาอาการเรื้อรังต่างๆก็ไม่หายสักที และกระตุ้นร่างกายให้เป็นโรค Autoimmune(โรคแพ้ภูมิตัวเอง) ซึ่งยากต่อการรักษา ดังนั้นการตรวจภูมิแพ้อาหารแฝงจึงมีความสำคัญอย่างมาก โดยมีสารอาหารที่นำมาทดสอบถึง 222 ชนิด ล้วนแต่เป็นสารอาหารที่รับประทานกันอย่างแพร่หลายทั่วไป พร้อมมีเอกสารรายงานผลรวมทั้งมีคำแนะนำสารอาหารที่อาจรับประทานแทนอาหารที่แพ้ไว้อย่างละเอียด ซึ่งนับว่าเป็นวิธีการที่มีประโยชน์อย่างแท้จริง

                     อาการที่พบภูมิแพ้แบบแอบแฝง มีอาการหลักๆเช่น 
                     - เบาหวาน ชนิดที่ 1 ต้องพึ่งพาอินซูลิน (มักแพ้กลูเต็น,นมถั่วเหลือง)
                     - รูมาตอยด์
                     - SLE
                     - หนังแข็ง
                     - ปวดข้อและข้ออักเสบ
                     - ผิวหนังอักเสบ (เกิดได้ทั้งเฉียบพลันและแอบแฝง)
                     - หอบหืด (เกิดได้ทั้งเฉียบพลันและแอบแฝง)
                     - ปวดตามกล้ามเนื้อและเอ็น
                     - ปวดศรีษะเรื้อรัง ไมเกรน
                     - เครียดโดยไม่ทราบสาเหตุ ,อ่อนเพลีย
                     - อาการทางลำไส้ เช่น ปวดท้อง ท้องผูก ท้องเสีย แน่นท้องหลังทานอาหาร(ทานไม่เยอะแต่ก็แน่น) 
                     - อาการบวมน้ำ น้ำหนักเพิ่มขึ้นภายในเวลาไม่กี่ชั่วโมง

4.4 Bone Analysis Program

         

          โปรแกรมการตรวจสุขภาพของกระดูกด้วยการตรวจวัดสารชีวภาพของกระดูก เพื่อประโยชน์ในการป้องกันโรค เพราะ “โรคกระดูกพรุน”ไม่ใช่เรื่องของผู้สูงวัยเท่านั้น แต่ความจริงก็คือ ภาวะกระดูกพรุนสามารถเกิดได้กับทุกเพศ ทุกวัย และปัจจุบันยังไม่มียาที่รักษาโรคดังกล่าวให้หายขาดได้ ทำได้เพียงประคับประคองอาการไม่ให้แย่ไปกว่าเดิม โดยใช้ยาหรือฮอร์โมนที่ช่วยลดการสลายเนื้อกระดูกและการพยายามเสริมสร้างกระดูกขึ้นมาใหม่เท่านั้น ดังนั้น การป้องกัน จึงยังคงเป็นหนทางที่ดีที่สุดสำหรับโรคนี้ Bone Analysis Program จึงเป็นแนวทางในการวางแผนป้องกันภาวะกระดูกพรุนก่อนวัย รวมถึงเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงต่อไป


กระดูกมีหน้าที่สำคัญอยู่ 3 ประการ

1. เป็นโครงสร้างของร่างกาย เป็นที่ยึดเกาะของกล้ามเนื้อทำให้ร่างกายสามารถเคลื่อนไหว และเคลื่อนที่ได้
2. เป็นเกราะป้องกันอวัยวะภายใน ได้แก่ สมอง อวัยวะในช่องอก และช่องท้อง
3. ทำหน้าที่อื่นๆ ได้เแก่ เป็นแหล่งสะสมและให้แร่ธาตุหลายอย่างแก่ร่างกาย ที่สำคัญ คือ แคลเซี่ยม และ ฟอสฟอรัส /
    เป็นที่อยู่ของไขกระดูก ซึ่งเป็นแหล่งผลิตเซลล์เม็ดเลือด

ผู้ที่ควรได้รับการตรวจ Bone Analysis Program

ช่วงอายุคนเรา กระดูกจะมีความหนาแน่นมากที่สุดเมื่ออายุ 30 ปี หลังจากนั้นจะเริ่มมีการสลายมากกว่าการสร้าง ทั้งนี้ปัจจัยที่มีผลทำให้มีการสะสมของเนื้อกระดูกที่ไม่ดีและทำให้มีการสูญเสียของเนื้อกระดูกมากกว่าปกติ มีดังนี้ คือ

 •  รับประทานอาหารที่มีแคลเซียมน้อย ไม่ดื่มนม ไม่ได้รับแคลเซียมเสริม
 •  สูบบุหรี่ ดื่มแอลกอฮอล์ ดื่มชา กาแฟ น้ำอัดลม เป็นประจำ ซึ่งจะขัดขวางการดูดซึมแคลเซียมของร่างกาย
 •  การดำรงชีวิตที่เอาแต่นั่งๆนอนๆไม่ค่อยได้ขยับเคลื่อนไหวหรือออกกำลังกาย ซึ่งนอกจากจะทำให้เกิดภาวะกระดูกพรุนแล้วยังทำให้กล้ามเนื้อไม่แข็งแรง  จึงเสี่ยงต่อการเกิดพลัดตกหกล้มกระดูกหักได้ง่าย ทั้งนี้การออกกำลังกายที่มีการลงน้ำหนักที่กระดูก เช่น การเดิน วิ่ง กระโดด จะช่วยให้มีการสร้างกระดูกมากขึ้น
 • ขาดวิตามีนดี จากการที่ไม่มีโอกาสถูกแสงแดด หรือไม่ได้รับวิตามินดีจากอาหารพอเพียง
 • การใช้ยาสเตียรอยด์ติดต่อกันเป็นระยะเวลานาน เพราะยาจะไปทำลายกระดูก
 • การใช้ยาอื่นๆที่มีผลต่อการสูญเสียเนื้อกระดูกเป็นระยะเวลานาน เช่น ยาลดกรด ยาไทรอยด์ ยากันชัก ยาขับปัสสาวะ ยาฆ่าเชื้อกลุ่มเตตราไซคลิน ยาวัณโรค เป็นต้น
 • ผู้ที่ระดับฮอร์โมนไม่คงที่ หรือฮฮร์โมนเพศต่ำจากการหมดประจำเดือนได้รับการผ่าตัดมดลูกหรือรังไข่ ทำให้เพศหญิงเป็นกระดูกพรุนมากกว่าชาย แต่ในกรณีผู้ชายที่มีฮอร์โมนเพศชายต่ำก็เกิดภาวะกระดูกพรุนได้เช่นกัน
 • เป็นโรคต่อมไร้ท่อ เช่น โรคไทรอยด์ พาราไทรอยด์ เบาหวาน หรือโรคทางโลหิตวิทยา เช่น โรคธาลัสซีเมีย มะเร็งเม็ดเลือด มะเร็งต่อมน้ำเหลือง เป็นต้น
 • กลุ่มผู้สูงอายุ

ประโยชน์และข้อดีของการตรวBone Analysis Program

 • สามารถบอกโอกาสเกิดภาวะโรคกระดูกพรุนได้ล่วงหน้า ซึ่งแตกต่างจากการตรวจมวลกระดูก(Bone Mass Density) ที่จะตรวจพบความผิดปกติก็ต่อเมื่อเกิดภาวะกระดูกพรุนแล้ว ซึ่งยากต่อการรักษาและไม่สามารถทำให้กลับมาปกติได้เช่นเดิม
 • ตรวจดูสภาพการทำงานของกระดูกในปัจจุบันเพื่อประเมินการสร้างกระดูก การสลายกระดูก และดูว่าการทำลายกับการสร้างของกระดูกสมดุลย์กันหรือไม่
 • ใช้ติดตามการรักษาผู้ป่วยโรคกระดูกพรุน และประเมินการตอบสนองต่อยา โดยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของกระดูกภายใน 3 เดือนเมื่อเทียบกับการตรวจมวลกระดูก( Bone Mass Density )ซึ่งต้องใช้เวลานานเป็นปีกว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลง
 • การตรวจมวลกระดูก(Bone Mass Density) ส่วนไหนของร่างกายก็จะเป็นมวลกระดูกเฉพาะตรงนั้นไม่ใช่ค่ามวลกระดูกทั้งตัว แตกต่างจาก Bone Analysis Program ซึ่งเป็นการประเมินการทำงานของเซลล์กระดูกทั่วร่างกาย

4.5 ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด ภาวะอักเสบในร่างกาย

4.6 ตรวจการทำงานของไต

4.7 ตรวจการทำงานของตับ

4.8 ตรวจไขมันในเลือด

4.9 ตรวจการทำงานของต่อมไทรอยด์

4.10 ตรวจเบาหวาน

4.11 ตรวจระดับความสมดุลของเกลือแร่ในเลือด

4.12 ตรวจรูมาตอยด์

4.13 ตรวจภาวะเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจวายเฉียบพลัน(Cardiac risk factor)

       ซึ่งสามารถเกิดได้กับทุกคน ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ไม่จำเป็นว่าต้องเกิดเฉพาะกับผู้ที่เคยมีอาการเจ็บหน้าอกหรือเคยรักษาโรคหัวใจมาก่อน ในการศึกษาที่ประเทศอังกฤษแพทย์ได้ทำการผ่าตัดชันสูตรศพผู้ป่วยที่เสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตัน พบว่า ร้อยละ 50 เป็นผู้ที่มีพยาธิสภาพหลอดเลือดหัวใจตีบแข็งจากเป็นโรคหัวใจมาก่อน ส่วนอีกร้อยละ 50 เป็นผู้ที่ไม่มีพยาธิสภาพที่หลอดเลือดหัวใจแต่เสียชีวิตจากการมีลิ่มเลือดอุดตันอย่างเฉียบพลัน

4.14 ตรวจไวรัสตับอักเสบ A , B , C

 

............................................................................................................................................................................

 

Tags : โปรแกรมตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพ ราคา โปรแกรมตรวจสุขภาพ โปรโมชั่น โปรแกรมตรวจสุขภาพระดับยีน ตรวจสุขภาพ โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

view

สถิติ

เปิดเว็บ27/04/2011
อัพเดท30/10/2017
ผู้เข้าชม1,011,171
เปิดเพจ1,371,998

view