http://www.whollymedical.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

โปรแกรมสุขภาพ

เกร็ดความรู้ดีๆ

Q&A

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อเรา

                      
   Q:1.  การทำ Perfect Detox สูตรของ Wholly Medical Center แตกต่างจากการทำ Chelation ที่อื่นอย่างไร?
         A:"พบว่าปัญหาสุขภาพของคนไข้มีมากมายหลายประการด้วยกัน นอกเหนือจากการมีสารพิษโลหะหนักตกค้างในร่างกาย                                                ทีมแพทย์ Wholly Medical Center จึงได้มีการปรับปรุงสูตรการล้างพิษให้มีประสิทธิภาพ และครอบคลุมปัญหาสุขภาพของคนไข้
                       มากขึ้นประกอบกับให้คุ้มค่ากับเวลาที่ต้องเสียไปในยุคเร่งด่วนเช่นปัจจุบัน ดังนั้น การล้างพิษเพียง 1 ครั้ง ท่านจะได้ถึง 
                       4 ประสิทธิภาพ ด้วยกัน คือ การล้างพิษหลอดเลือด(Chelation), การล้างพิษตับ(Liver Detox), การเสริมภูมิคุ้มกัน 
                       (Immune Booster),  การเติมสารต้านอนุมูลอิสระและสารบำรุงผิวพรรณ (Antioxidant) ซึ่งถือว่าเป็นการล้างพิษที่ครอบคลุม"

 

 

   
    Q:2. การทำ Perfect Detox (Chelation) ปลอดภัยและได้รับการรับรองจากสถาบันใดหรือไม่?
        A:แพทย์ได้ใช้ Chelation ในการรักษาผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือด และโรคเส้นเลือดตีบตันมาเป็นเวลานาน จนกระทั่งปี 1962                                               บริษัทที่ขายยา EDTA ก็ได้ถูก FDA บังคับให้ลบข้อความที่เขียนไว้ว่า ‘EDTA สามารถใช้รักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบตัน’
                      ออกไป แม้ว่าจะมีรายงานการวิจัยบ่งชี้ถึงประโยชน์มากมายก็ตาม ทำให้การใช้ EDTA เพื่อรักษาโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ กลาย
                      เป็นการใช้
 นอกเอกสาร กำกับยา เรียกว่า off-label use เป็นเหตุให้เกิดข้อพิพาทระหว่างแพทย์กับองค์กรปกครองแพทย์ เช่น
                      แพทยสภา  
อย่างไรก็ตามในที่สุดศาลสูงของสหรัฐก็ได้พิพากษาว่า แพทย์มีสิทธิ์ใช้ Chelation ในการรักษาโรคหลอดเลือดอุดตัน
                              
นอกจากนี้สถาบันสุขภาพแห่งชาติ National Institute Of Health ซึ่งเป็นหน่วยงานด้านการวิจัยของกระทรวงสาธารณสุข ก็
                      ได้ตั้งงบประมาณ 29 ล้านดอลล่าห์สหรัฐ ทำการศึกษาวิจัยประสิทธิภาพของ Chelation ในโรคหัวใจและหลอดเลือด โดยทำการ
                      ศึกษา 5 ปีในผู้ป่วยกว่า 2,300 คน ในศูนย์การแพทย์กว่า 100 ศูนย์ทั่วสหรัฐอเมริกา สำหรับในประเทศไทย Chelation ถือเป็น
                      ศาสตร์ 
การรักษาที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกองการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข อีกทั้งแพทย์ประจำศูนย์การแพทย์ 
                      Q Medical Center ได้ผ่านการฝึกอบรมจากกองการแพทย์ทางเลือก เพื่อเป็นการรักษามาตรฐาน และเป็นเครื่องยืนยันได้ถึงความ
                      ปลอดภัยสูงสุด ของผู้ป่วย 

 

       
             
    Q:3. การทำ Perfect Detox(Chelation) สามารถรักษาหรือป้องกันโรคหัวใจวายเฉียบพลัน
                          ได้อย่างไร?
         A:85% ในผู้ป่วยโรคหัวใจขาดเลือดไม่ได้เกิดจากการอุดตันของหลอดเลือดที่เกิดจากคราบไขมันชนิดแข็ง (Plaque) และ
                       ในจำนวนผู้ป่วยที่มีอาการหัวใจขาดเลือดทั้งหมดมีเพียง 15% เท่านั้นที่ตรวจพบการตีบตันของเส้นเลือด และพบว่าส่วนใหญ่เกิด
                       จากคราบไขมันชนิดไม่เสถียรซึ่งไม่ได้ตีบตันหรือตีบตันไม่เกิน 50% เรียกว่า Vulnerable Plaque ซึ่งมีการอักเสบเกิดขึ้นและง่าย
                       ต่อการฉีกขาด จะก่อให้เกิดลิ่มเลือดเข้าไปจุกอยู่ในเส้นเลือดในที่สุด ดังนั้น การอักเสบภายในหลอดเลือดต่างหากที่เป็นฆาตกร
                       ตัวจริง อีกทั้ง Vulnerable Plaque ไม่สามารถตรวจพบได้ด้วยการฉีดสีสวนหลอดเลือดหัวใจแบบที่ตรวจกันทุกวันนี้ ความหมายคือ
                       หากเรามีอาการเจ็บหน้าอกจากหัวใจขาดเลือดแล้วการฉีดสีสวนหัวใจไม่พบการตีบตัน เราก็ยังมีโอกาสเกิดหัวใจขาดเลือดได้

                                พบว่าวิธีการรักษาแบบ Chelation สามารถรักษาโรคหลอดเลือดตีบตันได้ผลดีกว่า 85% โดยเฉพาะการศึกษาของโอซีเวอร์
                        และคาร์เตอร์ในปี 1988 ในผู้ป่วย 2,870 ราย พบว่า ผู้ป่วยที่จะต้องทำผ่าตัดบายพาส สามารถยกเลิกการผ่าตัดได้ 89% และในผู้
                        ป่วยที่จะต้องทำการตัดขาเนื่องจากขาดเลือดไปเลี้ยง ก็สามารถยกเลิกการผ่าตัดได้ 91%

 


              
    Q:
4.  หากผลการตรวจร่างกายปกติ จำเป็นต้องทำ Perfect Detox (Chelation)หรือไม่?
         A:พบว่าโลหะหนักแม้ในปริมาณเพียงเล็กน้อยและไม่อยู่ในระดับที่เป็นพิษ ก็สามารถก่อให้เกิดความเสียหายต่อร่างกายได้
                        หลายประการ เพราะว่าร่างกายของคนเราอาศัยแร่ธาตุจำนวนน้อยๆที่เรียกว่า Trace Element เพื่อเป็นองค์ประกอบสำคัญใน
                        ฐานะเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในระบบการทำงานต่างๆของร่างกาย ซึ่งโลหะหนักจะเข้าไปแย่งจับตรงตำแหน่งเดียวกับที่แร่ธาตุต่างๆ
                        เหล่านั้นทำงาน ทำให้ระบบการทำงานต่างๆของร่างกายเป็นอัมพาตไป ทำงานไม่ได้ อีกประการหนึ่งคือ โลหะหนักต่างๆล้วนเป็น
                        ตัวการก่อให้เกิดอนุมูลอิสระ ซึ่งจะเข้าไปเร่งขบวนการอักเสบในหลอดเลือด ส่งเสริมการเกิด Vulnerable Plaque เกิดการฉีกขาด
                        บริเวณเปลือกหุ้ม และกระตุ้นการก่อตัวของลิ่มเลือด จนกระทั่งเข้าไปจุกอยู่ในหลอดเลือดในที่สุด 

 

    Q:5.  การทำ Perfect Detox  ควรทำบ่อยแค่ไหน?

                   A:ในแต่ละบุคคลจะมีจำนวนครั้งไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับปัญหาสุขภาพของแต่ละบุคคล และผลที่ได้หลังการทำ Detox โดยทั่ว                                             ไปในรายของคนที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดตีบหรืออุดตัน อาจต้องเข้ารับการบำบัดประมาณ 20 ครั้ง ทั้งนี้ควรอยู่ที่ดุลยพินิจของ
                       แพทย์

         
             
    Q:6. การรักษาด้วยวิธี ‘เซลล์บำบัด’ มีการแพ้หรือไม่?
         A:ส่วนใหญ่ไม่พบอาการแพ้ เนื่องจากภูมิคุ้มกันของร่างกายสามารถจดจำเนื้อเยื่อแปลกปลอมได้ดีเฉพาะเมื่อเป็น cell
                        ทั้ง cell ร่วมกับเนื้อเยื่อองค์ประกอบ ซึ่งการรักษาโดยการใช้เซลล์บำบัดเป็นการนำสารสกัดภายในเซลล์(Peptide) มาใช้ จึง
                        ไม่มีการต่อต้านจากระบบภูมิคุ้มกัน

   
    Q:
7. การรักษาแนวแพทย์ทางเลือกแตกต่างจากการรักษาแผนปัจจุบันอื่นๆอย่างไร ยกตัวอย่าง
                       เช่น โรคเบาหวาน?

                    A: การรักษาด้วยแพทย์ทางเลือกเป็นการรักษาที่ต้นเหตุ ไม่ใช่รักษาที่อาการ ยกตัวอย่างในโรคเบาหวาน เกิดเนื่องจากการ
                     ขาดฮอร์โมนอินซูลิน หรือประสิทธิภาพของอินซูลินลดลงเนื่องจากภาวะดื้อต่ออินซูลิน ความผิดปกติอยู่ที่ Islet of Langerhans
                     (ต่อมไร้ท่อของตับอ่อน ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมนอินซูลิน) แพทย์ปัจจุบันใช้อินซูลินจากภายนอกเข้าไปชดเชย ซึ่งต้องใช้ไปตลอด
                     ชีวิต ส่วนการแพทย์ทางเลือก ใช้สารสกัดจากเซลล์ตับอ่อนเข้าไปเพื่อฟื้นฟูซ่อมแซมเซลล์ตับอ่อนให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

                               นอกจากนี้การรักษาแนวแพทย์ทางเลือกยังเป็นการรักษาโดยการฟื้นฟูร่างกายทั้งระบบ เนื่องจากการเจ็บป่วยของมนุษย์
                     ไม่ได้เกิดเป็นอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งเท่านั้น แต่มักจะเชื่อมโยงกันทั้งระบบ ดังนั้นการรักษาที่ได้ผลจึงเน้นการรักษาทั้งร่างกายแบบ
                     องค์รวม 
view

สถิติ

เปิดเว็บ27/04/2011
อัพเดท30/10/2017
ผู้เข้าชม1,011,094
เปิดเพจ1,371,921

view