http://www.whollymedical.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

โปรแกรมสุขภาพ

เกร็ดความรู้ดีๆ

Q&A

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อเรา

มะเร็งตับมี 3 ชนิด

มะเร็งตับมี 3 ชนิด

มะเร็งตับมี 3 ชนิด

1. มะเร็งตับ (Hepatocellular carcinoma) พบได้บ่อยที่เป็นโรคตับอักเสบเรื้อรังจากไวรัสตับอักเสบ การทานอาหารที่มีเชื้อราอัลฟาท๊อกซิน และตับแข็งเรื้อรัง เกิดกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง ในกลุ่มของผู้ป่วยมะเร็งตับที่มีความเสี่ยงสูงต่อการเป็นมะเร็งชนิดนี้ ควรตรวจเลือดดูค่าที่ช่วยบ่งบอกถึงมะเร็ง (AFP) และทำอัลตราซาวด์ตับ เพื่อคัดกรองเป็นระยะๆ ด้วย  มีอาการ ตับโต แน่นท้องด้านขวาบน บางรายอาจมีอาการปวดร้าวไปที่ไหล่ด้านขวาได้ เบื่ออาหาร น้ำหนักลด ตัวเหลืองตาเหลือง เป็นต้น

การตรวจวินิจฉัยมะเร็งตับ

1. ตรวจเลือดดูการทำงานของตับ, ไวรัสตับอักเสบ, AFP

2. การตรวจทางรังสีที่ตับและช่องท้อง โดยอาศัยอัลตราซาวด์, เอกซเรย์คอมพิวเตอร์, และเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

3. การตัดชิ้นเนื้อเพื่อส่งตรวจทางพยาธิวิทยา ซึ่งอาจใช้เข็มเจาะผ่านทางหน้าท้องไปยังตำแหน่งของก้อนก็ได้

การรักษามะเร็งตับ

หากก้อนมะเร็งตับมีขนาดเล็ก ไม่มีการแพร่กระจายไปอวัยวะอื่น สามารถรักษาให้หายขาด โดยการผ่าตัดให้หมด หรือรฉีดสารเคมีเข้าไปที่ตัวก้อนเพื่อให้เซลล์มะเร็งตาย หากก้อนมะเร็งตับมีขนาดใหญ่ การผ่าตัดไม่สามารถทำได้ อาจพิจารณาในเรื่องการฉายแสง จากภายนอกเพื่อช่วยทำลายเซลล์มะเร็ง หรือการฉีดสารเคมีเข้าไปที่ตัวก้อนเพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง กลุ่มที่มีการแพร่กระจายของตัวโรค ซึ่งมักจะพบที่เนื้อตับส่วนอื่นๆ และปอด ซึ่งในกลุ่มนี้การให้ยาที่สามารถไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกายคงมีความเหมาะสมมากที่สุด เช่น เคมีบำบัดมะเร็งตับชนิดอื่น ๆ


2. มะเร็งทางเดินน้ำดี (Cholangiocarcinoma) มะเร็งตับชนิดนี้ เกิดที่บริเวณทางเดินน้ำดี แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม คือ ทางเดินน้ำดีที่อยู่ภายในตับและทางเดินน้ำดีที่อยู่นอกตับ ช่วงอายุที่พบได้บ่อย ประมาณ 50-70 ปี เพศชายมากกว่าเพศหญิงเล็กน้อย ปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อมะเร็งชนิดนี้ คือ พยาธิใบไม้ในตับ ซึ่งพบมากในปลาน้ำจืดที่ทำไม่สุก เช่น ปลาร้า เป็นต้น จึงพบมากในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปัจจัยเสี่ยงอย่างอื่น ได้แก่ การเป็นโรคทางเดินน้ำดีอักเสบเรื้อรัง, นิ่วในทางเดินน้ำดี, โรคตับเรื้อรัง เป็นต้น จะมีอาการตัวเหลืองตาเหลือง ปวดท้อง เบื่ออาหาร น้ำหนักลด

การตรวจวินิจฉัยมะเร็งทางเดินน้ำดี

1. ตรวจร่างกายเพื่อแยกโรคอื่นให้ชัดเจน

2. การตรวจเลือดเพื่อดูค่าเคมีในเลือด ค่าการทำงานของตับ และค่าที่ช่วยบ่งบอกถึงมะเร็งเช่น CA 19-9, CEA เป็นต้น

3. การตรวจทางรังสีที่ตับและช่องท้อง โดยอาศัยอัลตราซาวด์, เอกซเรย์คอมพิวเตอร์, และเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

การรักษามะเร็งตับมะเร็งทางเดินน้ำดี

มะเร็งตับชนิดนี้ก้อนจะมีขนาดเล็ก ไม่มีการแพร่กระจายไปอวัยวะอื่น กลุ่มนี้สามารถรักษาให้หายขาดโดยการผ่าตัดให้หมด ส่วนมะเร็งตับก้อนมีขนาดใหญ่ ไม่สามารถผ่าตัดได้ อาจพิจารณาในเรื่องต้องใช้การฉายแสงจากภายนอกเข้าช่วยทำลายเซลล์มะเร็ง อาจร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดด้วยก็ได้กลุ่มที่มีการแพร่กระจายของตัวโรค ซึ่งมักจะพบที่เนื้อตับส่วนอื่นๆ และปอด ซึ่งในกลุ่มนี้การให้ยาที่สามารถไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกายคงมีความเหมาะสมมากที่สุด เช่น เคมีบำบัด

3. มะเร็งถุงน้ำดี (Gallbladder cancer) เป็นมะเร็งตับที่พบได้น้อยกว่ามะเร็งตับชนิดอื่นในบริเวณนี้ เริ่มต้นเกิดจากเซลล์เยื่อบุข้างในของถุงน้ำดีมีการเปลี่ยนแปลงเป็นมะเร็ง และลุกลามออกมาข้างนอก โรคนี้มักพบในระยะที่ตัวโรคมีขนาดใหญ่แล้ว เนื่องจากอาการค่อนข้างคล้ายๆ กับโรคอื่นในทางเดินอาหารและถุงน้ำดีอยู่หลังตับทำให้ตรวจพบได้ยาก มีอาการปวดท้องเหนือกระเพาะอาหาร, ตัวเหลืองตาเหลือง, เบื่ออาหาร, น้ำหนักลด

การตรวจวินิจฉัยมะเร็งถุงน้ำดี

1. การตรวจร่างกายเพื่อแยกโรคอื่นให้ชัดเจน

2. การตรวจเลือดเพื่อดูค่าเคมีในเลือด ค่าการทำงานของตับ และค่าที่ช่วยบ่งบอกถึงมะเร็ง เช่น CA 19-9, CEA เป็นต้น

3. การตรวจทางรังสีที่ตับและช่องท้อง โดยอาศัยอัลตราซาวด์, เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และเอกซเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

4. การส่งตรวจชิ้นเนื้อในตำแหน่งที่สงสัยว่าจะเป็นมะเร็ง

การรักษามะเร็งตับมะเร็งที่ถุงน้ำดี

หากก้อนมีขนาดเล็ก ไม่มีการแพร่กระจายไปอวัยวะอื่น สามารถรักษาให้หายขาดโดยการผ่าตัดให้หมด แต่หากก้อนมะเร็งตับมีขนาดใหญ่ ซึ่งการผ่าตัดไม่สามารถทำได้ จะใช้การฉายแสง จากภายนอกเพื่อช่วยทำลายเซลล์มะเร็ง อาจร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดด้วยก็ได้กลุ่มที่มีการแพร่กระจายของตัวโรค ซึ่งมักจะพบที่เนื้อตับส่วนอื่นๆ และปอด ซึ่งในกลุ่มนี้การให้ยาที่สามารถไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกายคงมีความเหมาะสมมากที่สุด เช่น เคมีบำบัด

Tags : การตรวจมะเร็งตับ , การ ตรวจ มะเร็ง ตับ afp , ผล ตรวจ afp

view

สถิติ

เปิดเว็บ27/04/2011
อัพเดท30/10/2017
ผู้เข้าชม1,011,090
เปิดเพจ1,371,917

view