คลินิคแนวผสมผสาน ระหว่างการแพทย์แผนปัจจุบัน และ การแพทย์ทางเลือก โดยแพทย์ผู้มีประสบการณ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  โทรศัพท์: 0-2664-3027 มือถือ: 087-924-7799 (call center 24 ชั่วโมง)