http://www.whollymedical.com
  
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

หน้าแรก

เกี่ยวกับเรา

โปรแกรมสุขภาพ

เกร็ดความรู้ดีๆ

Q&A

ร่วมงานกับเรา

ติดต่อเรา

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

มะเร็งต่อมน้ำเหลือง หรือ Lymphoma  มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเกิดจากความผิดปกติของเม็ดเลือดขาว ทำให้เกิดเป็นเนื้องอกของระบบน้ำเหลืองในร่างกายกลายมะเร็งต่อมน้ำเหลือง 

ระบบน้ำเหลือง (Lymphatic System) ถือเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกัน ประกอบไปด้วยอวัยวะน้ำเหลือง ได้แก่ ม้าม และไขกระดูก ภายในอวัยวะเหล่านี้ ประกอบไปด้วยน้ำเหลือง ซึ่งมีหน้าที่นำสารอาหาร และเซลล์เม็ดเลือดขาว (Lymphocyte) ไปทั่วร่างกาย
    
มะเร็งต่อมน้ำเหลือง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท
มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กิน ( Hodgkin Lymphoma)
    มีลักษณะเฉพาะคือ พบ Reed-sternberg cell ซึ่งไม่พบในมะเร็งต่อน้ำเหลืองชนิดอื่น ในแต่ละปีมีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กิน 62,000 คนทั่วโลก ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ชาย 60% และเป็นผู้หญิง 40 % โดยเฉลี่ยในแต่ละปี ทั่วโลกจะมีผู้เสียชีวิตจากมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดฮอดจ์กิน 25,000 คน ในแต่ละปี มีผู้ป่วยด้วยโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน 286,000 คนทั่วโลก ซึ่งในจำนวนนี้เป็นผู้ชาย 58% และเป็นผู้หญิง 42% จัดเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดที่พบได้น้อยกว่า
     
มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กิน (Non-Hodgkin Lymphoma)
     มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนี้ สามารถแบ่งออกได้เป็น 30 ชนิดย่อย ถ้าอาศัยการเจริญของตัวมะเร็งแล้ว จะสามารถแบ่งมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนอนฮอดจ์กินออกได้ 2 ชนิด คือ
     1. ชนิดไม่รุนแรง (Indolet) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนี้จะแบ่งตัวของมะเร็งค่อนข้างช้า แต่มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนี้มักจะไม่หายขาดด้วยการรักษาที่มีอยู่ในปัจจุบัน
     2. ชนิดรุนแรง (Aggressiv) มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดนี้ จะแบ่งตัวเร็ว ถ้าไม่ได้รับการรักษา ผู้ป่วยอาจเสียชีวิตได้ภายใน 6 เดือน ถึง 2 ปี แต่มะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดรุนแรงมีโอกาสหายหาดจากโรคได้ ถ้าได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที

อาการมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
     อาการมะเร็งต่อมน้ำเหลืองพบได้ในหลายภาวะ เช่น การติดเชื้อ จึงมีผู้ป่วยบางส่วนที่ไม่ได้รับการวินิจฉัยและรักษาที่ถูกต้อง แต่อาการของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมักจะใช้เวลานาน และไม่สามารถอธิบายได้จากสาเหตุอื่น

อาการมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะแรก
     - การพบก้อนที่บริเวณต่าง ๆของร่างกาย เช่น ที่คอ รักแร้ หรือ ขาหนีบ โดยก้อนที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนั้น มักไม่เจ็บต่างจากการติดเชื้อที่มักมีอาการเจ็บที่ก้อน
     - ไข้ หนาวสั่น ไม่ทราบสาเหตุ
     - มีเหงื่อออกมากตอนกลางคืน
     - เบื่ออาหาร และน้ำหนักลด
     - อ่อนเพลียโดยไม่ทราบสาเหตุ
     - ไอเรื้อรัง และหายใจไม่สะดวก
     - ต่อมน้ำเหลืองโต ไม่เจ็บที่คอ รักแร้ หรือขาหนีบ  
     - อาการคันทั่วร่างกาย
     - ปวดศีรษะ (พบในมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในระบบประสาท)
     
อาการมะเร็งต่อมน้ำเหลืองในระยะแพร่กระจาย
     - ในผู้ป่วยบางราย จะพบอาการปวดที่ต่อมน้ำเหลือง หลังการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
     - ในรายที่เป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองภายในช่องท้อง จะพบอาการแน่นท้อง หรืออาหารไม่ย่อยได้

     - ต่อมน้ำเหลืองที่โตจะมีผลกดเบียดอวัยวะข้างเคียง เช่น หลอดเลือด หรือเส้ประสาท อาจทำให้เกิดอาการชา หรือ ปวด ตามแขนขาได้
     
สาเหตุของมะเร็งต่อมน้ำเหลือง
     สาเหตุที่แท้จริงของมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนั้น ยังไม่ทราบแน่ชัด แต่พบมีความสัมพันธ์ของมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ในผู้ที่มีภาวะพร่องของระบบภูมิคุ้มกัน เช่น

  • โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือ ผู้ป่วยเอดส์
  • ติดเชื้อ Human T-lymphocytic virus หรือ Epstein-Barr virus หรือ Helicobacter pylori
  • ได้รับยากดภูมิคุ้มกัน
  • สัมผัสยาฆ่าแมลง
  • กินอาหารพวกโปรตีนและไขมันสูง
  • เคยรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองฮอดจ์กิน

การรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลือง
     การรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองมีหลายวิธี ซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดและระยะของมะเร็งต่อมน้ำเหลือง การรักษาที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ สามารถใช้ได้ทั้งเป็นการรักษาเดี่ยวหรือการรักษาแบบผสมผสาน

การรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะแรก รักษาโดยให้ยาเคมีบำบัดหลายชนิดร่วมกัน การฉายรังสีอย่างเดียว หรือการให้ยาเคมีบำบัดร่วมกับการฉายรังสีเพื่อลดปริมาณของเคมีบำบัดและรังสี ทำให้ผลข้างเคียงทั้งสองลดลงให้ยาเคมีบำบัดร่วมกับการฉายรังสี

การรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะแพร่กระจาย ให้ยาเคมีบำบัดร่วมกับการฉายรังสี ให้ยาเคมีบำบัดหลายชนิดร่วมกัน หรือการปลูกถ่ายไขกระดูกร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัด
ขนาดสูงและการฉายรังสีทั้งตัว


การรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองกลับมาเป็นซ้ำ ให้ยาเคมีบำบัดหลายชนิดร่วมกัน หรือการปลูกถ่ายไขกระดูกร่วมกับการให้ยาเคมีบำบัดขนาดสูงและการฉายรังสีทั้ง ตัว การฉายรังสี


1. การเฝ้าติดตามโรค
     - การเฝ้าติดตามโรคมักใช้ในมะเร็งต่อมน้ำเหลืองชนิดค่อยเป็นค่อยไป (Indolent) หรือในรายชื่อที่ผู้ป่วยมีอาการจากตัวโรคไม่มาก
     - ระหว่างการเฝ้าติดตามโรค จะมีการตรวจเลือดหรือตรวจทางรังสีเป็นระยะ
2. การรักษาด้วยยาเคมีบำบัด (Chemotherapy)
     - ยาเคมีบำบัดจะทำลายเซลล์มะเร็งโดยไปรบกวนการแบ่งตัวเซลล์มะเร็งการเลือกชนิดของยาเคมีบำบัดนั้น จะขึ้นอยู่กับชนิดของมะเร็งต่อมน้ำเหลือง โดยทั่วไปการรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลืองมักจะให้ยาเคมีบำบัดหลายขนานร่วมกัน หรืออาจให้ร่วมกับการรักษาด้วย แอนติบอดี (Monoclonal Antibodies)
3. การรักษาด้วยแอนติบอดี (Monoclonal Antibodies)
     - แอนติบอดี คือ สารสังเคราะห์ที่จะไปจับกับโปรตีนบนผิวของเซลล์มะเร็ง หลังจากนั้นจะมีการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเพื่อมากำจัดเซลล์มะเร็งนั้น
4. การรักษาด้วยการฉายรังสี (Radiation Therapy)
     - คือการรักษาด้วยการใช้รังสีปริมาณสูงเพื่อทำลายเซลล์มะเร็ง
5. การรักษาด้วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด (Transplantation)
     - หลักการของรักษาด้วยปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิดคือ การทำลายเซลล์มะเร็งให้หมดไป แล้วแทนที่ด้วยเซลล์ที่ปกติ การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด แบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่
     5.1 การถูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด โดยอาศัยเซลล์ของผู้บริจาค ( Allogeneic Transplantation)
     5.2 การปลูกถ่ายเซลล์ต้นกำเนิด โดยอาศัยเซลล์ของผู้ป่วยเอง (Autologous Transplantation)
มะะเร็งต่อมน้ำเหลือง

การปฏิบัติตัวระหว่างรักษามะเร็งต่อมน้ำเหลือง
     - ควรงดบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
     - รับประทานอาหารที่ปรุงสุก และสะอาด ไม่ควรรับประทานอาหารหมักดอง

Tags : มะเร็งต่อมน้ำเหลือง , อาการมะเร็งต่อมน้ำเหลือง , มะเร็งต่อมน้ำเหลือง อาการ , มะเร็งต่อมน้ำเหลืองที่คอ , โรค มะเร็ง ต่อมน้ำ เหลือง , lymphoma , มะเร็งเม็ดเลือดขาว , มะเร็งต่อมน้ําเหลือง รักษาหายไหม

view

สถิติ

เปิดเว็บ27/04/2011
อัพเดท30/10/2017
ผู้เข้าชม1,011,449
เปิดเพจ1,372,281

view